Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Algemene Voorwaarden

Voor de algemene voorwaarde verwijs ik u naar het bijgevoegd document

Privacy

Autimetisme hecht veel waarde aan uw privacy en zal de aangepaste wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), welke 25 mei 2018 van kracht is, serieus nemen.

Gegevens worden met grote zorgvuldigheid verwerkt en enkel met toestemming van u gedeeld met derden. U mag te allen tijde schriftelijk een verzoek indienen voor inzage en/of verwijdering van documenten.

Voor verdere informatie verwijs ik u naar bijgevoegd document. 

Klachtenportaal ZORG

Mocht u niet tevreden zijn en/of klachten hebben over de geleverde zorg vanuit Autimetisme kunt u hiervoor contact opnemen met Jaanine Kusters. 

Als u liever met een onafhankelijke partij de klacht bespreekt kunt u terecht bij klachtenportaal ZORG zie ook de bijgevoegde flyer.

Mocht u inzage willen in het geschillen reglement en algemene voorwaarde kunt u deze schriftelijk opvragen bij Autimetisme.